fbpx
 

Primeri iz naše prakse

After
After
After
Before
Before
Stevo

Implanti i krunice, potpuna rehabilitacija, All-on-6

l

Potpunu rehabilitaciju radimo kada je potrebno nadoknaditi većinu ili sve zube u obe vilice. Rehabilitacija uključuje napredne procedure kao što su ugradnja implantata, izradu krunica i mostova kojima nadoknađujemo izgubljene ili oštećene zube. Specifičnost potpune rehabilitacije je u tome što uključuje više faza i zahteva veći broj poseta da bismo dobili vrhunske rezultate.

Gospodin Stevo se javio našim lekarima nezadovoljan izgledom, ali i zdravljem i funkcijom svojih zuba. Posle detaljne analize uradili smo digitalno planiranje osmeha, dizajnirali zube i odmah taj dizajn preneli na pacijenta, tako da je već posle nekoliko dana mogao da vidi kako će konačni rad izgledati i u kom pravcu treba da idemo. Ovaj postupak je g-dina Stevu motivisao da nastavi sa terapijom i umnogome olakšao komunikaciju u odnosu lekari-pacijent-tehničar, pošto su svi članovi tima znali koji nam je cilj i pre nego je terapija počela. Zatim smo u donju vilicu ugradili 6 Nobel Active implantata i izradili privremeni most koji je pacijent nosio u periodu zarastanja. Na kraju smo napravili most na implantatima u donjoj vilici, i bezmetalne krunice u gornjoj.

After
After
After
Before
Before
Duška

Bezmetalne cirkonija krunice

l

Duška nam se obratila sa željom da njen osmeh učinimo lepšim i mlađim. Posle pregleda i analiza zaključili smo da nam je za željeni rezultat dovoljno 5 bezmetalnih krunica na prednjim zubima u gornjoj vilici. Odlučili smo se za cirkoniju jer je to najsavremeniji  materijal izuzetnih estetskih i mehaničkih svojstava.

After
After
After
Before
Before
Mileva

Implanti i bezmetalne krunice, smile makeover

l

Smile makeover je procedura koja Vam može promeniti život, dajući Vam samopouzdanje da se smejete slobodno, iskreno i opušteno bez brige o tome kako Vaši zubi izgledaju. Ovo može uključivati različite procedure. Sve informacije o postupcima koji će nas dovesti do Vašeg blistavog i prirodnog osmeha dobićete od naših dr Srđana i dr Zorana. Kod g-đe Mileve smo u gornju vilicu ugradili jedan a u donju četiri implantata. Posle nekoliko meseci smo radili cirkonija krunice preko preostalih zuba i  implantata.

After
After
After
Before
Before
Milenko

implanti u estetskoj zoni, bezmetalne krunice

l

Implanti u estetskoj zoni uvek predstavljaju izazov za sve stomatologe, pošto nepreciznosti i greške koje se jave u toku planiranja ili izvođenja terapije uvek vode u katastrofalan neuspeh. G-din Milenko nam se javio kada su pojedini zubi počeli da se klate. Takođe želeo je da više nema dijastemu(razmak između sekutića). To smo rešili tako što smo zamenili 3 zuba implantima, a preko njegova 3 zuba postavili krunice.

After
After
After
Before
Before
Dragan

potpuna rehabilitacija, implanti i krunice

l

Dragan je međunarodno priznati stručnjak koji veliki deo vremena provodi u inostranstvu. Zbog toga je dugo odlagao rešavanje svog problema sa zubima. Glavna želja mu je bila funkcija, tj da može ponovo normalno da jede, ali smo se mi potrudili da na kraju bude zadovoljan i izgledom novih zuba. Izvadili smo zube koje nismo moglida sačuvamo, uradili podizanje poda gornjoviličnog sinusa, i posle nekoliko meseci ugradili smo implante. Posle perioda zarastanja implantata pristupili smo definitivnoj protetskoj rehabilitaciji. Važno je napomenuti da je Dragan, kao i svi naši pacijenti, u periodima zarastanja nosio privremene krunice, tako da je mogao da obavlja sve uobičajene aktivnosti. Na kraju smo izradili bezmetalne cirkonija krunice na zubima i implantatima.

After
After
After
Before
Before
Dušanka

Implanti u estetskoj zoni, metalokeramičke krunice

l

Metalokeramičke krunice se koriste u stomatologiji decenijama, i dugo vremena su bile zlatni standard u protetskom zbrinjavanju pacijenata. Danas se nešto manje koriste nego pre, ali ovo je jedan primer da se uz pažljivo planiranje i pedantan rad i sa metalokeramičkim krunama mogu postići estetski zadovoljavajući rezultati. Kod gospođe Dušanke smo u prvoj poseti napravili set fotografija, izradili modele njenih zuba i pristupili planiranju novog osmeha. Tek kada smo postigli dogovor sa pacijentkinjom oko toga šta želimo (i možemo) da dobijemo na kraju terapije počeli smo sa radom. Izvadili smo nekoliko zuba, ugradili implantate i napravili privremene krunice koje je dušanka nosila u periodu zarastanja kako bi mogla da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima. Posle nekoliko meseci izradili smo metalokeramičke krunice na implantima i zubima.

After
After
After
Before
Before
Božica

gornja i donja parcijalna proteza sa dvostrukim krunama

l

Bez obzira na godine svi ljudi žele da izgledaju lepo. Kada radimo parcijalne proteze uvek se trudimo da maksimalno iskoristimo preostale zube, ali i da ih maksimalno zaštitimo i produžimo im vek. Dvostruke krune nam upravo to omogućavaju. A sve sa ciljem da što bolje rehabilitujemo naše pacijente, da mogu ponovo da se smeju, da govore, da se druže,  uživaju u omiljenoj hrani i budu zadovoljniji sobom.

Još neki primeri iz naše prakse:

After
After
After
Before
Before

Bezmetalne krunice i fasete

After
After
After
Before
Before

Bezmetalne krunice i fasete

After
After
After
Before
Before

Metalokeramičke krunice