fbpx

Cista na Zubu – Uzroci, Vrste i Lečenje

Šta je cista na zubu i kako nastaje?

 

Ciste oko zuba su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjene tečnošću.Vezivno i epitelno tkivo glavni su deo ciste na zubu, a sadržaj je gnoj koji predstavlja proizvod borbe bakterija u samom zubu i cisti. Zubne ciste se javljaju na koštanom tkivu najčešće oko vrha korena zuba/radikularne ciste. Takođe se mogu javiti i oko folikula (klice) zuba koji je u nicanju. To je takozvana folikularna cista.

 

Posledice rasta ciste mogu biti izuzetno velike, počev od resorpcije okolne kosti do oštećenja susednih zuba, prodiranja u sinus ili nos. Kada cista iz hronične infekcije predje u akutnu fazu dolazi do pojave bola i otoka u toj regiji, nekad i sa povišenom telesnom temperaturom.

 

Da bi došlo do pojave radikularne ciste, zub mora da bude kariesan i taj karies mora da dopre do zubne pulpe. Pulpa je splet nerava i krvnih sudova koji iskranjuju i inervišu zub. Kada bakterije dovedu do zapaljenja pulpe, preko pulpe dolaze do periapikalnog predela oko vrha korena zuba. Tada dolazi do hroničnog periapikalnog procesa koji vremenom, ako se ne leči, raste i prelazi u cistu. Nekad i nakon lečenja pulpitisa (zapaljenja pulpe), bakterije ostanu u periapikalnom predelu i lagano razvijaju hroničnu infekciju, prvo periapikalan proces pa posle i cistu.

 

Simptomi ciste na zubu

 

Cista ne daje simptome dok je u hroničnoj fazi i često je dijagnostikujemo slučajno pregledom rendgenskog snimka. Rasvetljenje, (crni pojas) oko vrha korena zuba prečnika preko 1cm dijagnostikuje se kao cista.

 

Kada cista prelazi u akutnu fazu polako počinje da daje simptome. Prvi simptomi su bol prilikom zagrižaja, kasnije dolazi do pojave pulsirajićih spontanih bolova i otoka sluzokože obraza. Može doći i do povišene telesne temperature.

 

Nekad ciste koje su u hroničnoj fazi nadju put da izbaciju svoj sadržaj (gnoj) u usnu duplju i tako se prazne. Taj sadžaj se prazni kroz fistule koje pretstavljaju kanaliće kojima se sadržaj iz ciste sprovodi do površine sluzokože i ispušta u usnu duplju. Na površini sluzojože vidi se izbočenje koje liči na bubjicu.

 

Najbolji način da se izbegne bilo kakav problem sa cistom jeste redovan stomatološki pregled.

Vrste cista

 

Ciste se mogu pojaviti na vrhu korena zuba i u delovima oko neizniklog zuba.

 

Cista na vrhu korena zuba, naziva se još i proces jer ukazuje na reakciju organizma na konstantnu bakterijsku infekciju. Uzrok nastanka ciste je najčešće nelečeni karijes, i u tom slučaju se infekcija širi preko vrha korena u vilici. Pored karijesa uzroci mogu biti i traume i parodontopatija. Cista oko vrha korena zuba se naziva radikularna cista, cista izazvana traumom se naziva traumatska vista a cista koja se javlja kod parodontopatije se naziva parodontalna cista.

 

Folikularne ciste nastaju u delovima oko neizniklog zuba (umnjaka ili očnjaka), a moguća je pojava i kod mlečnih zuba.

 

Kako se cista na zubu prepoznaje?

 

Ciste na zubu se uočavaju i dijagnostikuju jedino rengenskim snimkom.

 

Cista na zubu može se osetiti prilikom žvakanja. Prvi simtom kada cista prelazi u akutnu fazu je bol prilikom zagrižaja. Ovaj simptom se uglavnom zanemaruje kao i fistula koja se pojavljuje na sluzokoži usta. Pretstavlja izraslinu i izgleda kao bubuljičica iz koje se cedi gnojni sadržaj. Fistule se javljaju i kod cista koje su u hroničnoj fazi.

 

Operacija ciste na zubu

 

Cista na zubu se može operisati na dva načina. Jedan način je cistostomija, a drugi cistektomija. U oba slučaja proces se obavlja pod lokalnom anestezijom.

 

  • Cistostomija je delimično uklanjanje kesice ciste, prilikom koje se skida i deo kosti. Ovo je operacija koja se vrši tek onda kada ciste postanu velike. Otklanja se u nekoliko etapa i za cilj ima da se kost blago oporavlja.
  • Cistektomija je uklanjanje čitave ciste odjednom.

 

Otok nakon operacije traje dva do tri dana, a ponekad se dešava da otok i ne postoji. Individualno je od pacijanta do pacijenta. Nakon kontrole i 7 dana posle operacije uklanjaju se konci.

 

Ako je u pitanju radikularna cista, u toku i intervencije se pored uklanjanja ciste uradi o apikotomija/resekcija zuba ili se zub izvadi ako ga je nemoguće zadržati i spasiti.

 

Ako je u pitanju folikularna cista, u toku intervencije se pored uklanjanja ciste izvadi i zub u nicanju/impaktirani zub.

 

Zaključak

 

Postojanje ciste ne treba olako shvatiti. Odlaganjem, cista se može samo širiti i može zahvatiti okolnu kost ili druge zube, vilični sinus. Sve to može izazvati velike komplikacije koje će kasnije zahtevati složenije lečenje.

U ordinaciji Dentalux sve oralno hirurške intervencije, među kojima je i operacija ciste na zubu, izvodi Dr Zoran Stajić, specijalista Oralne Hirurgije.

Dr Zoran Stajić / specijalista oralne hirurgije / dr_zoran2002@yahoo.com

Završio je Stomatološki Fakultet Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije iz implantologije i parodontologije završio je na Stomatološkom fakultetu u New York-u u SAD-u. Specijalizaciju iz oralne hirurgije zavrsio je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Osim oralnom hirurgijom bavi se i ostalim granama stomatologije. Stručno se usavršavao kako u Sjedinjenim Američkim Državama tako i u Evropi. Jedan je od prvih koji je u većoj meri počeo da koristi lasere u stomatologiji u našoj zemlji. Usavršavanje u primeni lasera u stomatologiji obavio je u Izraelu i SAD-u. Član je američke akademije za lasersku stomatologiju i redovan učesnik njihovih kongresa. www.laserdentistry.org